Băng tải

Bộ băng tải công nghiệp

  • Lượt xem : 786
  • Ngày : 26-09-2017 10:15:50

Intech Viet Nam lắp ráp bộ băng tải theo yêu cầu khách hàng

Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật bộ băng tải công nghiệp
- Băng tải W300(430)xL20.300mm, không chân
- Băng tải W300(430)xL23.500mm, không chân
- Băng tải W300(430)xL19.200mm, không chân
- Băng tải W300(430)xL17.500mm, không chân
- Băng tải W300(430)xL18.300mm, không chân
- Bộ băng tải công nghiệp Intech Việt NamBăng tải W300(430)xL4.400xH350mm, truyền động trực tiếp
- Băng tải W300(430)xL4.700xH350mm, truyền động trực tiếp
- Băng tải W300(430)xL7.100xH500mm
- Băng tải W300(430)xL6.300xH500mm
- Băng tải W300(430)xL18.000xH400mm
- Băng tải W300(430)xL7.600xH750mm
- Băng tải nghiêng 35 độ: W300(430)xL6.300xH(100-3600)mm, truyền động trực tiếp
- Băng tải W300(430)xL6.300xH460mm
- Băng tải W300(410)xL1.400xH550mm, truyền động trực tiếp
- Băng tải W300(410)xL2.000xH580mm, truyền động trực tiếp
- Cấu tạo băng tải Intech Việt Nam lắp ráp đơn giản, theo yêu cầu khách hàng

Hình ảnh sản phẩm băng tải lắp ráp tại nhà máy Intech Viet Nam

 
Băng tải chuyển hàng

Băng tải công nghiệp

Băng tải Intech Viet Nam
Sản phẩm cùng loại