Con lăn, hệ thống con lăn

Hệ thống con lăn chuyển hướng

  • Lượt xem : 2.705
  • Ngày : 16-11-2016 11:53:47

Hệ thống con lăn chuyển hướng lắp đặt tại các xí nghiệp nhà máy giúp tiết kiệm diện tích sản xuất và tạo sự liền mạch trong dây chuyền sản xuất của nhà máy, xưởng sản xuất.

Thông tin chi tiết
Hệ thống con lăn chuyển hướng lắp đặt tại các xí nghiệp nhà máy giúp tiết kiệm diện tích sản xuất và tạo sự liền mạch trong dây chuyền sản xuất của nhà máy, xưởng sản xuất.
 
Hệ thống con lăn
Sản phẩm cùng loại