Gia công cơ khí chính xác

Jig và đồ gá gia công cho doanh nghiệp Hàn Quốc

  • Lượt xem : 2.500
  • Ngày : 08-08-2016 11:21:42

Intech Việt Nam gia công Jig và đồ gá cho doanh nghiệp Hàn Quốc đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu doanh nghiệp đề ra.

Thông tin chi tiết
Intech Việt Nam nhận gia công cơ khí, gia công jig, đồ gá cho các doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên trình độ kỹ thuật cao, gia công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện và yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Chúng tôi đã gia công Jig và đồ gá cho doanh nghiệp Hàn Quốc và nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng.