Giới thiệu chung
  • gioi thieu chung

    GIỚI THIỆU CHUNG

    Công ty CP Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Việt Nam (Intech Việt Nam) là một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất các sản phẩm công nghiệp, thiết bị công nghiệp hỗ trợ uy tín tại Việt Nam.