Phụ kiện của Intech Viet Nam

Bánh xe đẩy

  • Lượt xem : 3.335
  • Ngày : 08-08-2016 11:45:50

Bánh xe đẩy là phụ kiện rất quan trọng trong các ứng dụng của nhôm định hình, giúp di chuyển dễ dàng cho các ứng dụng như kệ để hàng và là bộ phận chính của xe đẩy.

Thông tin chi tiết
Bánh xe đẩy là phụ kiện rất quan trọng trong các ứng dụng của nhôm định hình, giúp di chuyển dễ dàng cho các ứng dụng như kệ để hàng và là bộ phận chính của xe đẩy.

Sản phẩm cùng loại