• trien lam expo 2018

    Triển lãm Expo 2018

    Với chủ đề “Vietnam Expo - Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” là sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa của ngành Công Thương.