Tin Công Nghệ

Hệ thống tự động hóa công nghiệp thúc đẩy sản lượng tăng cao tại Bắc Ninh

Date: 14/10/2018

Tại Bắc Ninh, các nhà máy tập trung vào sản xuất số lượng lớn đảm bảo chất lượng với giá thành hạ thì họ cần tạo nên sự khác biệt cho chính sản phẩm của mình và nhanh chóng có mặt trên thị trường. Điều này có nghĩa là thời gian đưa sản phẩm ra thị trường là cốt yếu để giành khách hàng và việc lắp đặt các hệ thống sản xuất tự động vào sản xuất một cách nhanh chóng là điều thiết yếu để đạt được điều này.
 
Hệ thống tự động hóa công nghiệp

Đưa hệ thống tự động hóa vào các nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Ninh giúp việc sản xuất diễn ra liên tục, đảm bảo sản lượng ổn định, không bị gián đoạn trong suốt quá trình làm việc. Hệ thống tự động hoạt động nhịp nhàng, kết nối các khâu sản xuất với nhau giúp công nhân thao tác dễ dàng qua từng bộ phận làm việc. Sản xuất theo hệ thống tự động sẽ bao gồm nhiều bước nhỏ được thực hiện một cách tuần tự do nhà máy sản xuất đã cài đặt sẵn từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến khi tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Hệ thống tự động hóa công nghiệp là giải pháp chiến lược cho bài toán nâng cao sản lượng và là mục tiêu để thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất của các nhà máy tại Bắc Ninh. Thời gian qua, các nhà máy tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng tự động hóa vào sản xuất để đạt năng suất cao nhất.
 
Hệ thống tự động hóa công nghiệp

Việc không ngừng đầu tư mạnh mẽ hệ thống tự động hóa công nghiệp vào sản xuất đang giúp khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tạo ra những giá trị thiết thực trong sản xuất, tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao mức độ an toàn và tiết kiệm thời gian sản xuất. Nhờ vào những cải tiến trong sản xuất công nghiệp mà tỉnh Bắc Ninh đảm bảo những mục tiêu ổn định lâu dài trong chiến lược phát triển nền kinh tế công nghiệp.