Tin Công Nghệ

Quảng Ninh thực hiện "băng tải hóa" vận chuyển than

Date: 16/10/2018

Mục tiêu đặt ra là hoạt động kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, vì vậy trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư nhiều công trình, dự án, đầu tư máy móc hiện đại trong sản xuất để bảo vệ môi trường. Theo đó, các khu khai thác than tại Quảng Ninh đã đầu tư hàng loạt các dự án băng tải chuyên dụng để vận chuyển than tại khu vực khai thác, sản xuất, bến bãi.
 
Băng tải than


Các dự án "băng tải hóa" vận chuyển than  được đầu tư xây dựng trên nhiều địa bàn khai thác than tỉnh Quảng Ninh, các tuyến băng tải vận chuyển than giúp nâng cao năng suất vận chuyển, đồng thời hạn chế bụi gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Các doanh nghiệp sản xuất than tiếp tục đầu tư các tuyến băng tải để thay thế vận chuyển than ngoài mỏ đến các cảng và nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh giúp hạn chế bụi, tiếng ồn và khí thải. Phương thức chuyển than bằng ô tô dần được giảm tải đảm bảo công tác môi trường của tỉnh được đảm bảo, cải thiện được cảnh quan các đô thị và dân cư tại địa bàn tỉnh. 
 
Băng tải than quảng ninh

Với những nỗ lực cải thiện môi trường ngày càng xach sạch đẹp, ngành khai thác than tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều bước tiến chuyển đổi phương pháp vận chuyển than bằng cách lắp đặt các hệ thống băng tải với quy mô lớn, hiệu quả cao. Hệ thống băng tải than được thiết kế và lắp đặt phù hợp với ngành sản xuất khai thác than để đảm bảo đáp ứng yêu cầu truyền tải lớn, chịu được tác động từ môi trường xung quanh. Bước tiến "băng tải hóa" vận chuyển than của các nhà máy khai thác đang từng bước cam kết về những đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của tỉnh Quảng Ninh.
 
Băng tải