Tin Công Nghệ

Ưu điểm của hệ thống băng tải là gì?

Date: 15/10/2019

Nếu bạn đang xem xét việc mua một hệ thống băng tải cho hoạt động sản xuất của bạn, bạn sẽ cần tìm hiểu những ưu điểm mà nó mang lại. Hãy cũng chúng tôi xem xét các ưu điểm của hệ thống băng tải trước khi bạn quyết định lựa chọn đưa vào cơ sở sản xuất của mình.
 
Hệ thống băng tải

- Chi phí lao động thấp hơn: Hệ thống băng tải hiệu quả hơn xe nâng, xe đẩy hoặc vận chuyển thủ công. Băng tải cũng giảm số lượng người cần thiết để di chuyển một mặt hàng nhất định. Kết quả là, bạn sẽ chi tiêu ít hơn cho lao động cần thiết để vận chuyển hàng hóa.

- Thông lượng cao hơn: Sự chuyển động liên tục của các hệ thống băng tải chắc chắn có thể làm tăng số lượng vật phẩm được giao cho bất kỳ hoạt động nào. Điều này sẽ giúp cơ sở của bạn đạt được thời hạn và hạn ngạch sản xuất một cách dễ dàng.

- Sử dụng hiệu quả không gian sàn: Hệ thống băng tải có thể được gắn trên sàn, trên trần nhà và trên các cấp độ khác nhau của cơ sở của bạn. Bố trí hệ thống của bạn đúng cách và bạn sẽ giải phóng không gian sàn. 

- Ít lỗi hơn: Khả năng sắp xếp và tiêu chuẩn hóa của hệ thống băng tải có thể hợp lý hóa các hoạt động của bạn bằng cách cắt giảm việc làm lại và các lỗi. 

- Kiểm soát tốc độ: Bạn có thể tăng tốc hoặc làm chậm sự di chuyển của hàng hóa dọc theo dây chuyền lắp ráp của bạn với việc sử dụng các hệ thống băng tải. Sử dụng điều này để sản xuất ổn định và dễ dàng kiểm soát thời gian sản xuất.

- Tăng độ an toàn: Cài đặt hệ thống băng tải trong cơ sở của bạn và bạn sẽ có thể giảm lưu lượng xe nâng tại chỗ. Nhân viên của bạn sẽ không còn phải nâng vật thể lên cao.

- Tính linh hoạt: Tùy thuộc vào thiết bị cụ thể, một hệ thống băng tải có thể đảo ngược hướng, thay đổi độ cao hoặc xoay vật phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng băng tải để nhận và trả hàng.