Tin Công Nghệ

Ưu điểm tự động hóa công nghiệp

Date: 06/06/2019

Tự động hóa công nghiệp có thể được định nghĩa là việc sử dụng các công nghệ thiết lập và thiết bị điều khiển tự động dẫn đến hoạt động tự động và kiểm soát các quy trình công nghiệp mà không cần sự can thiệp đáng kể của con người và đạt được hiệu suất cao hơn so với điều khiển thủ công. Hãy xem một vài ưu điểm khi sử dụng hệ thống tự động hóa:
 
Tự động hóa công nghiệp

- Để tăng năng suất: Tự động hóa sản xuất hàng loạt bằng cách giảm đáng kể thời gian lắp ráp cho mỗi sản phẩm với chất lượng sản xuất lớn hơn. Do đó, đối với một đầu vào lao động nhất định, nó tạo ra một lượng lớn đầu ra. Hệ thống có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ, nhờ vậy năng suất sản xuất sẽ được cải thiện và nâng cao đáng kể.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Vì tự động hóa làm giảm sự tham gia của con người, khả năng lỗi của con người cũng được loại bỏ. Tính đồng nhất và chất lượng sản phẩm với sự phù hợp cao hơn, sản phẩm được kiểm soát và giám sát  trong suốt các quy trình từ khi bắt đầu sản phẩm đến sản phẩm cuối cùng.

 - Để giảm kiểm tra thường xuyên: Tự động hóa hoàn toàn làm giảm nhu cầu kiểm tra thủ công các thông số quy trình khác nhau. Bằng cách tận dụng các công nghệ tự động hóa, các quy trình công nghiệp sẽ tự động được điều chỉnh.

- Nâng cao mức độ an toàn: Tự động hóa công nghiệp làm tăng mức độ an toàn cho nhân viên bằng cách thay thế máy tự động trong điều kiện làm việc nguy hiểm. Robot công nghiệp được thực hiện ở những nơi nguy hiểm như vậy.

- Giảm chi phí vận hành: Hệ thống tự động hóa công nghiệp giúp giảm thiểu số nhân công cần thiết để vận hành máy móc dẫn đến việc giảm được các chi phí liên quan đến con người như tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, tiền lương nghỉ lễ, nghỉ ốm, tiền làm thêm giờ hay lương hưu.

>>> Hãy xem về các giải pháp tự động hóa công nghiệp tại: https://intech-group.vn/giai-phap-tu-dong-hoa.htm