Intech Group
Intech Group - Nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm Băng tải, Con lăn, Giải pháp tự động hóa, Công nghệ và Năng lượng.
Xem thêm
Chúng tôi kinh doanh bằng cách phụng sự xã hội thông qua những sản phẩm và dịch vụ tốt lành của mình.
  • Kinh nghiệm 13+ Kinh nghiệm
  • Nhân sự 400+ Nhân sự
  • Công ty thành viên 05+ Công ty thành viên
  • Nhà Máy 03+ Nhà Máy

Dự án           Tất cả dự án

Những câu hỏi thường gặp