Băng tải IN-OUT kho AS/RS

Date: 27/09/2023

Mục lục
Hệ thống băng tải IN-OUT kho AS/RS là một phần quan trọng của hệ thống tự động hóa lưu trữ và quản lý kho hàng. Hệ thống này được thiết kế để vận chuyển hàng hóa vào và ra khỏi hệ thống lưu trữ một cách hiệu quả và tự động.

Đặc điểm chính của hệ thống:
  • Băng tải In/Out cho hệ kho AS/RS của Vinfast.
  • Băng tải con lăn chở pallet W1200xL1200
  • Cơ cấu nâng pallet bằng Rack jack ( Home position)
  • Bộ chuyển hướng xích pallet
  • Bộ check kích thước