Hệ thống đóng gói ống đồng

Date: 27/09/2023

Mục lục
Hệ thống đóng gói ống đồng là một giải pháp tự động hoá được sử dụng trong ngành sản xuất và đóng gói ống đồng, giúp quy trình sản xuất và đóng gói được thực hiện hiệu quả và tiết kiệm lao động.

Một số thông số chính:
  • Cơ cấu robot 3 trục sử dụng tool hút
  • Pallet cao tối đa H=2200mm
  • Hút nhiều model khác nhau, kích thước tối đa 800x800mm nặng 30kg. Lựa chọn model trên HMI
  • Tốc độ gắp xếp 10s/ thùng