Hệ thống lắp ráp tủ điện nhà máy

Date: 27/09/2023

Mục lục
Hệ thống lắp ráp tủ điện nhà máy là một giải pháp tự động hoá được sử dụng trong ngành công nghiệp để lắp ráp và thử nghiệm các tủ điện hoặc bảng điều khiển điện tử. Hệ thống giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất tủ điện bằng cách tự động hóa nhiều công đoạn lắp ráp, kiểm tra, và đóng gói. Đông thời đảm bảo tính chính xác và an toàn trong sản xuất tủ điện.

Một số thông số chính Hệ thống lắp ráp hoàn thiện tủ điện trung thế
  • Xe RGV vận chuyển tủ điện phân phối cho 50 vị trí thao tác
  • Máy lật tủ điện 800kg
  • Máy hỗ trợ lắp khung vách
  • Cơ cấu lật dựng vỏ tủ điện
  • Máy hỗ trợ lắp ráp panel