Hệ thống phân loại tray bằng khí Narime

Date: 27/09/2023

Mục lục
Hệ thống phân loại tray bằng khí Narime là một giải pháp tự động hoá được sử dụng trong quy trình sản xuất và đóng gói để phân loại các tray (khay) hoặc các đơn vị đóng gói dựa trên kích thước, trọng lượng, hoặc các thuộc tính khác. Hệ thống này sử dụng khí Narime để thực hiện quá trình phân loại. 

Khí Narime là một loại khí đặc biệt được sử dụng để tạo lực nâng hoặc hút để phân loại các tray hoặc sản phẩm. Khí Narime thường không tác động lên sản phẩm một cách tiếp xúc, nên không gây hỏng hoặc gây tổn thương cho sản phẩm.

Phân loại dựa trên thuộc tính cụ thể: Hệ thống này có thể được thiết lập để phân loại dựa trên nhiều loại thuộc tính, chẳng hạn như kích thước, hình dáng, trọng lượng, hay các thuộc tính khác của tray hoặc sản phẩm.

Đặc điểm của hệ thống:
  • Camera AI nhận dạng sản phẩm khay nhựa trong suốt
  • Băng tải chính chạy tốc độ 90m/p
  • Tốc độ phân loại 7200 pcs/h