Tin công ty

Tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng theo iso 9001: 2015

Date: 06/03/2024

Mục lục

Vào ngày 27/2/2024, các chuyên gia của tổ chức chứng nhận DQS đã tiến hành tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại Tập đoàn Intech Group theo phiên bản ISO 9001:2015. Kết quả đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 của Tập đoàn được chứng nhận trên các khía cạnh bao gồm: 

  • Đào tạo

  • Hệ thống quản trị chất lượng

  • Thiết kế và phát triển sản phẩm

  • Quản trị mua hàng và kiểm soát NCC

  • Quy trình sản xuất

  • Quy trình kiểm soát chất lượng 

Intech Group đã luôn chủ động trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận/ phòng ban trong thực hiện công tác. Qua đó, giúp nhân viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn. Đồng thời kiểm soát tốt nhất chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như hiệu quả công việc. Nhân viên được đào tạo, huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Các hoạt động luôn hướng đến khách hàng, luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của thị trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cũng tạo nền tảng vững chắc để Tập đoàn xây dựng các hệ thống QLCL khác tương tự. 

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi đánh giá: