Intech Group Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Intech Group theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và dài hạn. Tất cả cán bộ nhân viên Intech Group luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hướng về sứ mệnh "Kiến tạo tương lai" và luôn kiên tâm theo đuổi !
Chiến lược phát triển
 


TẦM NHÌN & MỤC TIÊU
 
Intech Group hướng về tầm nhìn và mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, vươn mạnh ra thế giới và phát triển bền vững trong các linh vực sau:

1. Trong lĩnh vực Cơ khí:

 
Gia công các sản phẩm Con lăn, Băng tải, Chi tiết cơ khí chính xác và Khuôn mẫu, phục vụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu.

2. Trong lĩnh vực Tự động hóa:

Luôn tiên phong và dẫn dắt sự phát triển của ngành tại Việt Nam về các giải pháp Tự động hóa trong công nghiệp, nhà máy, Logistics, Kho vận,...

3. Trong lĩnh vực Công nghệ:

Tạo ra các giải pháp công nghệ cao, thông minh ứng dụng hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, Logistics, Kho vận như Robot tự hành AGV, Giải pháp kết nối Iot và Tự động hóa thông minh, nhà máy thông minh.
 
Chiến lược phát triển Intech


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Trách nhiệm:

— Với bản thân: Luôn cầu tiến, nắng nghe, chia sẻ và có ý trí vươn lên.
— Với khách hàng: Luôn phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tận tâm.
— Với tổ chức: Đặt trách nhiệm với tổ chức lên cao nhất trong suy nghĩ và hành động.

2. Tận tâm:

Luôn tận tâm với khách hàng - Đồng nghiệp - Tổ chức cả trong suy nghĩ và hành động.

3. Hướng đến:

Cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và bền vững hơn.
Chiến lược phát triển Intech Ggroup

 
SỨ MỆNH
Kiến tạo tương lai !

1. Ở Intech tất cả cán bộ nhân viên đều có cơ hội phát triển để kiến tạo tương lai, cuộc sống tươi đẹp, ấm lo và hạnh phúc hơn;

2. Người Intech luôn nỗ lực kiến tạo kỹ thuật và công nghệ của ngày mai, của tương lai tốt hơn, phù hợp hơn để phụng sự con người và xã hội;