Intech Group Trách nhiệm thứ 1: Trách nhiệm đối với nhân viên
  • Đối với những người đang cùng làm việc – những người lao động ở nhà máy và văn phòng của công ty – họ phải được đảm bảo an toàn lao động, có chế độ lương, thưởng và phúc lợi phù hợp, chế độ quản lý công bằng, giờ làm việc hợp lý, điều kiện làm việc an toàn và tiến bộ. 
  • Người lao động phải được quyền đưa ra đề nghị, nói ra những điều chưa được hài lòng. 
  • Phải có cơ hội thăng tiến cho những ai đủ điều kiện và mỗi người phải được xem xét dựa trên nhân phẩm và năng lực của họ.
  • Những cá nhân không đủ năng lực và không phù hợp phải giải thoát cho họ ngay và nhanh chóng, một cách công bằng để họ tìm được một môi trường làm việc mới sớm và phù hợp.