Intech Group Trách nhiệm thứ 2: Trách nhiệm đối với khách hàng
  • Chúng ta phải mang đến những sản phẩm chất lượng với dịch vụ tốt và giá thành hợp lý đến với khách hàng.
  • Các dự án, đơn hàng phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng
  • Các dự án, đơn hàng phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng.