Intech Group Trách nhiệm thứ 2: Trách nhiệm đối với khách hàng
  • Chúng ta mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, giá trị thực với giá thành hợp lý đến với khách hàng.
  • Luôn gia tăng giá trị của sản phẩm và dịch vụ, nỗ lực để giảm giá thành nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và xã hội.
  • Các dự án, đơn hàng phải được thực hiện đúng tiến độ đã cam kết và đảm bảo chất lượng.
  • Luôn trách nhiệm và tận tâm với khách hàng trong suy nghĩ, hành động.