Chính sách

Nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Công ty Intech luôn hoàn thiện các chính sách để đảm bảo các quyền lợi cho khách hàng.