Dây chuyền lắp ráp máy lọc nước

Date: 27/09/2023

Mục lục
Dây chuyền lắp ráp máy lọc nước là một hệ thống tự động hoá được thiết kế để lắp ráp, kiểm tra, và đóng gói các máy lọc nước. Hệ thống này chủ yếu được sử dụng trong ngành sản xuất và quy trình sản xuất máy lọc nước để tối ưu hóa quy trình sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường về máy lọc nước.

Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và lao động, giảm bất kỳ sai sót do con người gây ra và đảm bảo tính chính xác trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, dây chuyền này thường được thiết kế với các tính năng an toàn để bảo vệ người làm việc khỏi nguy cơ tai nạn và thương tích.

Phần mềm QLSX có một số chức năng:
  • Kiểm soát tốc độ công đoạn , cảnh báo nhanh chậm
  • Hiển thị phần tram hoàn thành theo mục tiêu
  • Thống kê báo cáo theo ngày tháng năm