Hệ thống băng tải chở cell pin

Date: 27/09/2023

Mục lục
Hệ thống băng tải chở cell pin là một giải pháp tự động hoá được sử dụng trong ngành sản xuất pin. Hệ thống này giúp vận chuyển và quản lý các cell pin từ các quy trình sản xuất khác nhau, từ giai đoạn sản xuất cell pin đến quy trình lắp ráp và đóng gói pin cuối cùng.