Tin Công Nghệ

Chất lương con lăn của Intech hàng đầu Việt Nam và sánh ngang với hàng Nhật

Date: 27/11/2018

Mục lục
Để đạt được chất lượng con lăn như hiện nay, Intech đã không ngừng nỗ lực cải tiến công nghệ kỹ thuật và máy móc sản xuất.


Để có được chất lượng như vậy thì con lăn phải thỏa mãn tối thiểu mấy điều kiện sau:

+ Độ tròn của ống làm con lăn, phải là ống đạt tiêu chuẩn, đặt rêng để làm con lăn;
+ Độ đồng tâm của vòng bị hai đầu nó phụ thuộc vào công nghệ sản xuất;
+ Chất lượng vòng bi, vòng bi phải là loại tốt, đảm bảo tiêu chuẩn về dầu mỡ, số hạt bi, chất lượng hạt bi và vật liệu;
 

Video con lăn tự trôi chạy trên 2 phút Intech