Tin công ty

Intech tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thuyết trình cho nhân viên công ty

Date: 24/10/2019

Dù ở doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hay doanh nghiệp Việt Nam thì nghệ thuật giao tiếp, thuyết trình vẫn luôn là yếu tố mở đường, quyết định cho sự thành công hay thất bại trong mọi mối quan hệ, từ nội bộ giữa nhân viên với nhau, giữa nhân viên với quản lý tới quan hệ với đối tác, khách hàng. Tính chuyên nghiệp trong giao tiếp sẽ định vị nên hình ảnh, thương hiệu của công ty.

Trong tháng 8, Intech Group đã mời chuyên gia về đào tạo "Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thuyết trình chuyên nghiệp" cho nhân viên công ty. Buổi học diễn ra thành công và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân viên công ty.

Một số hình ảnh khóa học: