Tin Công Nghệ

Vai trò của rô bốt cộng tác trong ngành công nghiệp 5.0

Date: 16/05/2022

Mục lục
Trong nhiều năm, mục tiêu của ngành sản xuất rất đơn giản - tạo ra các dòng sản xuất thông minh, tự động hóa, nhấn mạnh vào giao tiếp kỹ thuật số và thu thập dữ liệu để liên tục tối ưu hóa sản xuất.

Mô hình sản xuất này được gọi là Công nghiệp 4.0, thực sự là một thuật ngữ bao trùm kết hợp nhiều thứ lại với nhau như hệ thống vật lý mạng, internet vạn vật, điện toán đám mây, điện toán nhận thức và trí tuệ nhân tạo. Nhưng có thể có một hệ thống thậm chí còn tốt hơn - một hệ thống nhấn mạnh sự hợp tác của người máy và coi trọng đầu vào của con người.
 

Công nghiệp 5.0

 
Trái ngược với Công nghiệp 4.0, Công nghiệp 5.0 nhằm mục đích đưa con người trở lại phát triển và sản xuất. Industry 5.0 là tất cả về việc cung cấp cho người vận hành những lợi ích của robot như độ chính xác kỹ thuật và khả năng nâng vật nặng. Khả năng này đối với con người để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hoặc tốn công sức. Một cách tương đối dễ dàng sẽ cho phép đưa ra mức độ kiểm soát cao hơn và khả năng cá nhân hóa mọi giai đoạn sản xuất.
 
Vai trò của rô bốt cộng tác trong ngành công nghiệp 5.0

Các lợi ích của mô hình Công nghiệp 5.0 bao gồm tiềm năng tùy chỉnh lớn hơn, không giống như các hệ thống Công nghiệp 4.0 tự động, sẽ cho phép tạo ra nhiều việc làm hơn. Không chỉ là bất kỳ công việc nào, mà là những nghề nghiệp lâu dài, có giá trị cao. Hãy để Robot làm những công việc nhàm chán, nguy hiểm và để con người làm những việc sáng tạo, thú vị. Được mệnh danh là công nhân “cổ điển mới”, những công việc này không yêu cầu bằng cấp, mà yêu cầu kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm đáng kể, và sẽ là tương lai của ngành sản xuất.
 

Robot hợp tác đang thịnh hành trong ngành công nghiệp 5.0


Trong khi Công nghiệp 4.0 tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo tính nhất quán về chất lượng, quy trình và thu thập dữ liệu thì Công nghiệp 5.0 vẫn tập trung vào các mục tiêu này và tập trung nhiều hơn vào những người có kỹ năng cao và rô bốt làm việc song song với nhau để tạo ra các sản phẩm cá nhân hóa, từ điện thoại thông minh cho ô tô, cho khách hàng.

Trong Công nghiệp 4.0, con người và robot hoạt động độc lập. Họ có thể đã làm việc trên cùng một dây chuyền sản xuất nhưng đã có sự phân định rõ ràng giữa nơi robot làm việc và nơi con người làm việc.
Với Công nghiệp 5.0, việc phân định đó trở nên phức tạp hơn khi con người và robot bắt đầu làm việc song song và thậm chí là cùng nhau. Những loại rô bốt này được gọi là rô bốt hợp tác và sẽ hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết là nâng vật nặng và đảm bảo tính nhất quán trong khi con người có kỹ năng cung cấp kỹ năng nhận thức của một người làm nghề.
 

Robots có thể thay đổi mối quan hệ giữa con người và máy móc trong bối cảnh sản xuất


Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của robot hợp tác và Công nghiệp 5.0 là nhu cầu về đầu vào của con người, vượt ra ngoài các vòng lặp hiện tại. Cobots cho phép con người và robot làm việc cùng nhau trong cùng một nhiệm vụ. Robot cộng tác và Công nghiệp 5.0 đại diện cho một kỷ nguyên mới trong sản xuất và chế tạo người máy. 
 

Bài viết liên quan: